băng keo giấy
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2082832 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:50
windows7 599320 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:48
windowsnt 293856 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:46
windowsnt2 209566 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:48
windowsxp2 175334 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:46
macosx 43062 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:50
linux2 26152 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:49
windowsvista 20617 Thứ bảy, 19 Tháng Mười 2019 14:30
windows2k 13350 Thứ bảy, 19 Tháng Mười 2019 23:10
windowsxp 8108 Thứ bảy, 19 Tháng Mười 2019 07:50
windows2003 8040 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 13:09
linux3 4848 Thứ năm, 17 Tháng Mười 2019 10:55
windows95 2403 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:28
windows 2156 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 14:26
windowsme 1199 Thứ sáu, 18 Tháng Mười 2019 17:15
windows98 788 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 15:33
windowsme2 421 Chủ nhật, 20 Tháng Mười 2019 00:44
windowsce 340 Thứ sáu, 18 Tháng Mười 2019 04:54
openbsd 15 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2017 03:27
freebsd 14 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:27
mac 7 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 16:03
macppc 3 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 04:08
netbsd2 1 Thứ tư, 09 Tháng Năm 2018 03:21