băng keo giấy
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1217577 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 09:22
windows7 332014 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 08:59
windowsxp2 133074 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 08:31
windowsnt2 128633 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 09:05
windowsnt 117451 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 09:13
windowsvista 17783 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 07:58
macosx 16261 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 08:37
linux2 9923 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:41
windowsxp 7883 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 01:24
windows2k 7367 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 09:17
windows2003 5896 Thứ hai, 23 Tháng Bảy 2018 02:59
linux3 2476 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 19:17
windows95 1147 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 16:07
windows 1096 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 09:52
windowsme 788 Thứ bảy, 21 Tháng Bảy 2018 14:34
windows98 393 Thứ bảy, 21 Tháng Bảy 2018 03:59
windowsme2 189 Thứ bảy, 21 Tháng Bảy 2018 08:29
windowsce 138 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 07:12
openbsd 15 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2017 03:27
freebsd 14 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:27
mac 7 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 16:03
macppc 3 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 04:08
netbsd2 1 Thứ tư, 09 Tháng Năm 2018 03:21