băng keo giấy
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 3081123 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 20:30
windows7 938111 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 20:30
windowsnt 593210 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 20:28
windowsnt2 306153 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 20:25
windowsxp2 221197 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 19:18
macosx 187242 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 20:15
linux2 101818 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 20:25
linux3 46182 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 20:28
windowsvista 21069 Thứ ba, 29 Tháng Chín 2020 19:57
windows2k 14930 Thứ năm, 23 Tháng Bảy 2020 14:17
windows2003 8799 Thứ bảy, 01 Tháng Tám 2020 21:54
windowsxp 8236 Thứ hai, 20 Tháng Bảy 2020 19:03
windows95 3022 Thứ sáu, 07 Tháng Tám 2020 04:02
windows 2701 Thứ sáu, 07 Tháng Tám 2020 05:33
windowsme 1428 Thứ ba, 21 Tháng Bảy 2020 14:25
windows98 986 Thứ tư, 22 Tháng Bảy 2020 02:06
windowsme2 542 Thứ bảy, 18 Tháng Bảy 2020 17:22
windowsce 436 Thứ tư, 22 Tháng Bảy 2020 13:18
openbsd 18 Thứ hai, 03 Tháng Tám 2020 11:58
freebsd 14 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:27
mac 7 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 16:03
macppc 3 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 04:08
netbsd2 1 Thứ tư, 09 Tháng Năm 2018 03:21