băng keo giấy
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2450063 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:48
windows7 709306 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:47
windowsnt 393635 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:47
windowsnt2 238534 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:38
windowsxp2 184459 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:40
macosx 90723 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:47
linux2 49429 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:38
windowsvista 20847 Chủ nhật, 19 Tháng Một 2020 21:12
windows2k 13726 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:25
windows2003 8226 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 12:17
windowsxp 8140 Thứ sáu, 17 Tháng Một 2020 23:05
linux3 4977 Chủ nhật, 19 Tháng Một 2020 15:48
windows95 2578 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 02:09
windows 2279 Thứ hai, 20 Tháng Một 2020 20:02
windowsme 1257 Chủ nhật, 19 Tháng Một 2020 06:14
windows98 842 Thứ ba, 21 Tháng Một 2020 13:04
windowsme2 462 Thứ bảy, 18 Tháng Một 2020 17:44
windowsce 375 Thứ hai, 20 Tháng Một 2020 22:43
openbsd 15 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2017 03:27
freebsd 14 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:27
mac 7 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 16:03
macppc 3 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 04:08
netbsd2 1 Thứ tư, 09 Tháng Năm 2018 03:21