băng keo giấy
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 3171705 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 09:23
windows7 1020314 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 09:19
windowsnt 659172 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 09:22
windowsnt2 326901 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 09:21
windowsxp2 223284 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 09:01
macosx 201013 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 09:21
linux2 108746 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 08:22
linux3 77213 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 09:21
windowsvista 21106 Thứ tư, 20 Tháng Một 2021 18:09
windows2k 14939 Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 21:21
windows2003 8808 Chủ nhật, 10 Tháng Một 2021 04:46
windowsxp 8236 Thứ hai, 20 Tháng Bảy 2020 19:03
windows95 3025 Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 05:31
windows 2708 Chủ nhật, 10 Tháng Một 2021 04:09
windowsme 1428 Thứ ba, 21 Tháng Bảy 2020 14:25
windows98 986 Thứ tư, 22 Tháng Bảy 2020 02:06
windowsme2 542 Thứ bảy, 18 Tháng Bảy 2020 17:22
windowsce 436 Thứ tư, 22 Tháng Bảy 2020 13:18
openbsd 18 Thứ hai, 03 Tháng Tám 2020 11:58
freebsd 14 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:27
mac 7 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 16:03
macppc 3 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 04:08
netbsd2 1 Thứ tư, 09 Tháng Năm 2018 03:21
netbsd 1 Chủ nhật, 13 Tháng M. hai 2020 09:24