băng keo giấy
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 3953978 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 13:29
macosx 2210315 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 13:29
windows7 1519925 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 13:27
linux2 1349408 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 13:00
windowsnt 1322320 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 13:29
windowsnt2 656607 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 13:25
linux3 352703 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 13:28
windowsxp2 309991 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 13:27
windowsvista 33057 Thứ tư, 29 Tháng Sáu 2022 01:56
openbsd 23865 Thứ bảy, 25 Tháng Sáu 2022 07:01
windows2003 21007 Chủ nhật, 26 Tháng Sáu 2022 12:57
windows2k 15153 Chủ nhật, 26 Tháng Sáu 2022 03:28
windowsxp 8236 Thứ hai, 20 Tháng Bảy 2020 19:03
windows95 3026 Thứ sáu, 27 Tháng Tám 2021 16:00
windows 2797 Chủ nhật, 26 Tháng Sáu 2022 20:46
windowsme 1428 Thứ ba, 21 Tháng Bảy 2020 14:25
windows98 1007 Thứ bảy, 21 Tháng Năm 2022 22:14
windowsme2 542 Thứ bảy, 18 Tháng Bảy 2020 17:22
windowsce 440 Thứ bảy, 30 Tháng Tư 2022 23:23
freebsd 21 Thứ tư, 22 Tháng Sáu 2022 15:25
mac 12 Thứ năm, 03 Tháng Ba 2022 05:03
macppc 6 Thứ sáu, 10 Tháng M. hai 2021 10:35
netbsd2 5 Thứ bảy, 25 Tháng Sáu 2022 15:09
irix 3 Thứ sáu, 27 Tháng Tám 2021 15:59
palm 3 Thứ sáu, 27 Tháng Tám 2021 16:00
netbsd 1 Chủ nhật, 13 Tháng M. hai 2020 09:24